El Dominical - Com valorem el nostre institut?

Des del curs 2014-2015 l’equip de l’AMPA, i en coordinació amb la direcció de l’Institut, promovem la realització d’una enquesta per conèixer l’opinió de les famílies sobre diferents aspectes relacionats amb el centre.

Hem anat canviant l’enquesta, i esperem que millorant, i en els últims dos cursos l’hem dividit en dues tandes per fer-la més àgil.
Avui us presentem els resultats de la segona enquesta del curs passat en la que es preguntava sobre la valoració del curs, del professorat, la relació centre i famílies i sobre alguns serveis que oferim des de l’AMPA. La trobareu, junt amb les enquestes dels cursos anteriors al nostre, vostre, web: http://ampa.jaumebalmes.net/p/enquestes.html

Com veureu en el resum dels resultats, la valoració general és sobretot “notable” (en la majoria de preguntes es respon un 8). Això és important perquè demostra una valoració general positiva. Les famílies estem satisfetes del nostre centre. És cert que no han contestat totes les famílies (198 famílies, 227 respostes per les famílies amb més fills als centre) però és una bona mostra.

Aquest any, a més, hem fet l’anàlisi comparada d’algunes de les preguntes generals importants que també trobareu al web i que en la majoria de casos dona també uns bons resultats, i amb una millora en els últims anys.

Sembla doncs que valorem bé el nostre Institut. I tant per aquests bon resultats com per alguns comentaris potser no tan positius que heu fet en alguna de les preguntes, hem comptat amb la direcció del centre per tal que les tinguin en compte per a aquest curs.

Ara estem preparant la primera enquesta d’aquest nou curs. Si penseu que és important incloure o canviar alguna pregunta, ens ho feu saber a “La teva Veu!” i ho estudiarem.

Mentrestant, bon diumenge!!!!AMPA Comunicació