Política de privacitat

Dades del soci, registre, modificació i confidencialitat 

Per poder oferir una millor assistència i permetre accedir a determinats serveis, haurà de registrar-se amb les seves dades personals. En el moment en què vostè es registri en el nostre servidor, les seves dades personals, domiciliàries i relatives a la forma de pagament triades seran incorporades a la nostra base de dades, i s’utilitzaran únicament per tramitar aquest servei, així com per enviar informació de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Jaume Balmes (d’ara endavant AFA Institut Jaume Balmes) que pugui resultar del seu interès.
Tot i així, en qualsevol moment podrà modificar les dades del seu registre de com a soci, mare, pare, tutor/a legal o alumne. Si en qualque moment té problemes per accedir a alguna part de la nostra web, pot ser pel model o versió del navegador o bé per la configuració del mateix. En qualsevol cas, si té algun dubte respecte al funcionament de la web ens pot cridar i estarem encantats d’atendre-li.

Cessió dels drets d'imatges, fotos i vídeos

Per mitjà de la present, manifest que, respecte a les imatges, fotos i vídeos elaborats per mi o per l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Jaume Balmes (d’ara endavant AFA Institut Jaume Balmes) en qualsevol activitat pròpia i aportats a la pàgina web http://afa.jaumebalmes.net (d’ara en endavant Web AFA Institut Jaume Balmes) autoritzo a l’AFA Institut Jaume Balmes l’ús de les imatges, fotos i vídeos, així com l’ús de la meva imatge, veu, aportació, interpretació i/o producció dels documents a fi de gestionar-los i publicar-los en la Web AFA Institut Jaume Balmes.
Per mitjà de la present autoritzo expressament a l’AFA Institut Jaume Balmes, perquè puguin explotar els meus drets d’imatge en fotos, vídeos, veu, aportació, interpretació i/o execució, sense limitació temporal ni territorial, així com autoritzo que realitzin amb els documents citats activitats de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, transformació, subtitulat i doblatge. De la mateixa manera, autoritzo la utilització del meu nom en les seves activitats a través de qualsevol mitjà i/o sistema i, en particular, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu per a l’explotació televisiva, radiodifusiva, impresa, online, email, GRPS, SMS, MMS, WAP, UMTS, PDA i qualsevol altra tecnologia relacionada amb els telèfons mòbils, el cinema, la fonografia i el vídeo.
Faig extensiva aquesta garantia a totes les persones, de qualsevol edat, que apareguin en les imatges, fotos i vídeos respecte de les quals he recaptat el consentiment en els mateixos termes aquí expressats, obtenint a més les corresponents aprovacions familiars i/o públiques en el cas de menors o persones en situacions especials. Renuncio expressament a percebre qualsevol tipus de remuneració que pogués correspondre'm en relació amb l'explotació comercial de les meves imatges, fotos i vídeos i/o drets d'imatge. Reconec haver estat degudament informat, i dono el meu consentiment perquè les dades personals que faciliti siguin tractades i/o utilitzades per l’Associació de Famílies de l’Institut Jaume Balmes (AFA Institut Jaume Balmes) per a qualsevol ús o finalitat necessària per a l'explotació dels drets cedits en aquest document i en la seva gestió.

Protecció de dades

En compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, els signants queden informats i consenteixen que les dades que s'obtinguin en virtut d'aquest formulari passaran a formar part del fitxer, titular i responsable del qual és l’Associació de Famílies de l’Institut Jaume Balmes (AFA Institut Jaume Balmes), amb domicili en el carrer Pau Claris 121, 08009 Barcelona i NIF: G59130344. Els signants queden informats i accepten que les seves dades puguin ser utilitzades per l’Associació.
Els signants queden informats i accepten també que les seves dades puguin ser utilitzades per l’AFA Institut Jaume Balmes per a l'enviament de les ofertes comercials e informació que pugui resultar del seu interès. Així mateix, els interessats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'ús de les seves dades personals comunicant-ho a AFA Institut Jaume Balmes mitjançant una carta a l'adreça abans indicada o mitjançant correu electrònic a afa@jaumebalmes.net, tot això amb conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O. 15/1999, de 13 de desembre).