Política de privacitat

Dades del soci, registre, modificació i confidencialitat 

Per poder oferir una millor assistència i permetre accedir a determinats serveis, haurà de registrar-se amb les seves dades personals. En el moment en què vostè es registri en el nostre servidor, les seves dades personals, domiciliàries i relatives a la forma de pagament triades seran incorporades a la nostra base de dades, i s’utilitzaran únicament per tramitar aquest servei, així com per enviar informació de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut Jaume Balmes (d’ara endavant AMPA Institut Jaume Balmes) que pugui resultar del seu interès.
Tot i així, en qualsevol moment podrà modificar les dades del seu registre de com a soci, mare, pare, tutor/a legal o alumne. Si en qualque moment té problemes per accedir a alguna part de la nostra web, pot ser pel model o versió del navegador o bé per la configuració del mateix. En qualsevol cas, si té algun dubte respecte al funcionament de la web ens pot cridar i estarem encantats d’atendre-li.

Cessió dels drets d'imatges, fotos i vídeos

Per mitjà de la present, manifest que, respecte a les imatges, fotos i vídeos elaborats per mi o per l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut Jaume Balmes (d’ara endavant AMPA Institut Jaume Balmes) en qualsevol activitat pròpia i aportats a la pàgina web http://www.ampajaumebalmes.net (d’ara en endavant Web AMPA Jaume Balmes) autoritzo a l’AMPA Jaume Balmes l’ús de les imatges, fotos i vídeos, així com l’ús de la meva imatge, veu, aportació, interpretació i/o producció dels documents a fi de gestionar-los i publicar-los en la Web AMPA Jaume Balmes.
Per mitjà de la present autoritzo expressament a l’AMPA Jaume Balmes, perquè puguin explotar els meus drets d’imatge en fotos, vídeos, veu, aportació, interpretació i/o execució, sense limitació temporal ni territorial, així com autoritzo que realitzin amb els documents citats activitats de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, transformació, subtitulat i doblatge. De la mateixa manera, autoritzo la utilització del meu nom en les seves activitats a través de qualsevol mitjà i/o sistema i, en particular, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu per a l’explotació televisiva, radiodifusiva, impresa, online, email, GRPS, SMS, MMS, WAP, UMTS, PDA i qualsevol altra tecnologia relacionada amb els telèfons mòbils, el cinema, la fonografia i el vídeo.
Faig extensiva aquesta garantia a totes les persones, de qualsevol edat, que apareguin en les imatges, fotos i vídeos respecte de les quals he recaptat el consentiment en els mateixos termes aquí expressats, obtenint a més les corresponents aprovacions familiars i/o públiques en el cas de menors o persones en situacions especials. Renuncio expressament a percebre qualsevol tipus de remuneració que pogués correspondre'm en relació amb l'explotació comercial de les meves imatges, fotos i vídeos i/o drets d'imatge. Reconec haver estat degudament informat, i dono el meu consentiment perquè les dades personals que faciliti siguin tractades i/o utilitzades per l’Associació de Mares i Pares de l’Institut Jaume Balmes (AMPA Jaume Balmes) per a qualsevol ús o finalitat necessària per a l'explotació dels drets cedits en aquest document i en la seva gestió.

Protecció de dades

En compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, els signants queden informats i consenteixen que les dades que s'obtinguin en virtut d'aquest formulari passaran a formar part del fitxer, titular i responsable del qual és l’Associació de Mares i Pares de l’Institut Jaume Balmes (AMPA Jaume Balmes), amb domicili en el carrer Pau Claris 121, 08009 Barcelona i NIF: G59130344. Els signants queden informats i accepten que les seves dades puguin ser utilitzades per l’Associació.
Els signants queden informats i accepten també que les seves dades puguin ser utilitzades per l’AMPA Jaume Balmes per a l'enviament de les ofertes comercials e informació que pugui resultar del seu interès. Així mateix, els interessats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'ús de les seves dades personals comunicant-ho a AMPA Jaume Balmes mitjançant una carta a l'adreça abans indicada o mitjançant correu electrònic a ampa@jaumebalmes.net, tot això amb conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O. 15/1999, de 13 de desembre).