Enquestes

Des de la Comissió pedagògica consultem periòdicament les famílies del centre per conèixer el seu nivell de satisfacció respecte de la qualitat de l'ensenyament, la comunicació i la informació que reben, la relació amb l'equip docent, la gestió de conflictes, l'organització de les activitats acadèmiques, etc.. 

Les respostes, anònimes, aporten informació molt rica i concreta sobre diferents aspectes de funcionament al centre. Han de permetre identificar els aspectes més positius, així com els que són susceptibles de millora.

Els resultats obtinguts representen un baròmetre de la satisfacció global de les famílies i alumnes al centre. 

Des de l'AMPA els analitzen i presenten els informes al conjunt de famílies de l'Ampa i a la Direcció.

La intenció és que totes aquelles situacions que siguin mínimament compartides i que apareguin com a problemàtiques o insatisfactòries puguin ser tractades conjuntament entre l'AMPA i la direcció per trobar vies de millora.

Gràcies a totes les famílies que hi heu col.laborat!!!


A continuació trobareu els resultats de les enquestes dels últims cursos:

Curs 2018-2019 Resultats enquesta 1
Curs 2017-2018  Resultats enquesta 1 Resultats enquesta 2 
Curs 2016-2017  No se'n van fer
Curs 2015-2016  Informe dels resultats de l'enquesta i resum
Curs 2014-2015  Informe dels resultats de l'enquesta