Enquestes

Des de la Comissió pedagògica consultem periòdicament a les famílies del centre sobre el seu nivell de satisfacció respecte de la qualitat de l'ensenyament, la comunicació i la informació que reben, la relació amb l'equip docent, la gestió de conflictes, l'organització de les activitats acadèmiques, etc.. 

Les respostes, anònimes, aporten una informació molt rica i concreta sobre diferents aspectes de funcionament al centre. Han de permetre identificar els aspectes més positius, així com els que són susceptibles de millora. 

Els resultats obtinguts representen un baròmetre de la satisfacció global de les famílies i alumnes al centre. Des de l'equip de l'AFA els analitzem, i presentem els informes al conjunt de famílies i a la Direcció.


Així doncs, gràcies a totes les famílies que col·laboreu contestant les enquestes!!!A continuació trobareu els resultats de les enquestes dels últims cursos: