Informació important armariets

Finalment han arribat els armariets. Aquestes primeres setmanes pot ser que hi hagi alguns problemes d'adaptació per part dels nens a fer servir un cadenat (candau) o bé que algun nen es trobi ocupat el seu armariet perquè una altra persona no s'ha fixat bé i ha posat el seu candau en un  armariet equivocat.

Davant de qualsevol problema us indiquem com han d'actuar els nens i us demanem que els hi transmeteu:

1.- Si es troben el seu armariet ocupat cal que s'assegurin que realment és el seu pel número de columna (situat a dalt de tot de la columna) i per la posició A (dalt de tot), B (el segon començant per dalt), C (el segon començant per baix) i D (el més proper al terra).

2.- Si és el seu i està realment ocupat, cal que el nen/a esperi a localitzar la persona que l'està ocupant  anant-hi cada vegada que se'n pot fer ús (matí, pati i migdia) per parlar amb ella i aclarir el problema. Si la persona no s'avé a raons, que li pregunti el nom i ens envii un mail explicant-nos la situació. Nosaltres ens posarem en contacte amb la persona per demanar que faci el canvi al seu armariet i si tampoc s'avé a raons es procedirà a treure el candau i donar-li  al seu legítim usuari.

3.- Cal que els nens/es tinguin cura del candau i n'aprenguin bé el funcionament. El primer dia ja es van haver de tallar 3 candaus perquè no funcionaven o no els sabíen tornar a obrir.

4.- NO ES PODEN OMPLIR molt els armariets. Ja sabeu que són més petits i no són per compartir, però tot i així, si ho feu si els ompliu molt costa obrir-los. El mecanisme és mecànic però pot arribar a fer-se malbé si  s'omplen massa.

I recordeu que si durant el curs teniu qualsevol problema amb els armariets heu d'enviar un mail a l'Ampa explicant la vostra incidència. L'adreça de mail de l'Ampa és: ampa@jaumebalmes.net.


Us deixem les condicions generals del contracte perque les tingueu presents.


CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE
1.- Objectiu del contracte
Pel present contracte, l’AMPA cedeix l’ús de l’armariet escolar especificat a l’usuari indicat en aquest contracte, anomenat des d’ara usuari. L’usuari, amb la seva firma, s’obliga al compliment d’aquestes clàusules generals.

2.- Entrega i devolució
L’usuari reconeix i declara que l’armariet està en perfecte estat general. L’armariet haurà de quedar buit i net el dia que ho indiqui l’AMPA a l’acabament del curs escolar. Si el llogater no buida l’armariet el dia indicat, l’AMPA podrà buidar-lo i donar l’ús que consideri més adient als objectes que hi hagi a l’interior.

3.- Responsabilitats
L’usuari és responsable dels danys que es facin per negligència o ús inadequat. Així doncs haurà de pagar a l’AMPA l’import que hagi de pagar aquesta per la reparació.
L’AMPA no es fa responsable de la pèrdua, robatori o danys que es puguin produïr als objectes dipositats dins l’armariet.

4.- Condicions d’ús
L’usuari podrà guardar a l’armariet material escolar i esportiu, així com els seus objectes personals. Queda expressament prohibit guardar-hi objectes que es puguin considerar perillosos, nocius o que atentin contra les normes o ideari de l’escola. L’AMPA no es fa responsable del contigut dels armariets.
  • No forçar la porta per tancar-lo.
  • Evitar omplir-lo per sobre de la seva capacitat
  • Mantenir-lo net.
  • No fer-los malbé ni guixar-lo.
  • L’armariet només es podrà utilitzar a l’hora d’entrada al centre, al principi i al final de l’esbarjo i en finalitzar l’horari lectiu.
  • Serà considerada falta molt greu l’obertura, ús o manipulació d’armariets aliens.
5.- Tancament armariet
Els armariets funcionen amb un sistema de candau. L’usuari ha de disposar d’un candau de la seva propietat per poder deixar l’armariet tancat. L’arc del candau ha de ser de 3 mm. de diàmetre com a màxim i pot ser de combinació o clau.

6.- Obertura incident candau
Si l’usuari perd la clau o oblida la combinació i ha d’obrir l’armariet, l’Ampa (i persones autoritzades), prèvia identificació i registre de l’alumne que ho demana, procedirà a l’obertura amb una cisalla. En aquest cas l’usuari haurà de tenir un nou candau per tancar de nou l’armariet o s’haurà d’endur totes les coses fins que en tingui un de nou.

7.- Obertura extraordinària
L’AMPA, per raons justificades, pot procedir a l’obertura de l’armariet amb una cisalla. El contingut quedarà sota custodia i serà entregat a l’usuari quan aquest ho requereixi.

8.- Cessió d’ús
L’armariet no es pot cedir i només el pot fer servir l’usuari que ha signat el contracte d’ús amb l’AMPA. Si es vol fer, cal consultar-ho amb l’Ampa.

9.- Compartició
Els armariets són d’ús individual però si l’usuari decideix compartir-lo amb algú més, l’únic responsable dels desperfectes i incidències relacionades amb l’armariet serà l’usuari indicat al contracte.

10.- Duració del contracte
Les dates del període de cessió d’ús estan especificades en el contracte però, davant de qualsevol discrepància en aquestes, el contracte acabarà el dia que s’acabi el curs escolar. Així mateix, l’AMPA pot rescindir unilateralment el contracte davant d’un ús inadequat de l’armariet.