El Dominical - Mòbils a les aules


Aquests dies ha sortit a la premsa el debat de si és mòbils s’han de fer servir a les aules o no?

http://diarieducacio.cat/mobils-a-les-aules-si-o-no/

https://www.ara.cat/societat/govern-espanyol-estudia-prohibir-mobils-escoles-Espanya-igual-Franca_0_2084191748.html

https://directa.cat/es-necessari-prescindir-dels-mobils-dins-les-aules/

https://criatures.ara.cat/Lus-del-mobil-aules_0_1341465868.html

Si mireu aquests articles, trobareu arguments a favor i en contra. Un d’aquests articles és del 2015!. És un debat que va sortint de tant en tant.

I tot i els arguments a favor i en contra, molt interessants en cada banda, hi ha dos temes clau en el fons d’aquesta qüestió: les prohibicions i les noves tecnologies a les aules.

Sovint, i també passa a les famílies, s’estableixen prohibicions sense explicar o raonar el per què i sense utilitzar-ho per treballar-ho a les aules, o a les famílies. Per què no deixem que arribin tard a classe? Per què no hi poden menjar? Per què no hi poden portar el mòbil? Ens ho hem plantejat? S’ha parlat a classe? S’ha parlat amb les famílies?

Tot i els arguments a favor de tenir el mòbil a les aules, potser no ho veiem tan clar perquè veiem com els nostres fills i filles hi estan enganxats. Però estaria bé que això servís perquè en parlessin i en parléssim i entre tots trobéssim espais de reflexió i de conversa (sense mòbils).

I el tema de les noves tecnologies a les aules...o ens posem tots les piles per pensar en una educació adaptada als nous temps o cada vegada hi haurà més dificultats perquè els nostres joves s’interessin per aprendre. Us deixem amb una petita (gran) part d’una entrevista a la Marina Garcés:

...associem ensenyar a programar una assignatura. Educar, en canvi, és ensenyar a pensar i a relacionar-nos lliurement amb allò que aprenem. Aprendre no és ensinistrar ni adquirir determinades competències descontextualitzades. No es pot aprendre sense pensar en el sentit d’allò que aprenem i de com ho fem.

http://diarieducacio.cat/defensar-la-filosofia-es-inseparable-de-repensar-com-ensenyar-la/

Potser el més important és com treballem per una educació que ajudi a pensar, a ser crítics, a dialogar (amb o sense el mòbil).
Bon diumenge!AMPA Comunicació