El Dominical - Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència


Bon diumenge!
Avui diumenge 11 de febrer es celebra el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. D’avui fins dimecres vinent es faran un seguit d’activitats que volen posar de relleu les desigualtats de gènere en l’àmbit de la ciència.

És un tema complex en el que es posen de manifest dues situacions diferents.
Per una banda, la invisibilitat al llarg de la història del paper que han tingut una gran nombre de dones en els avenços científics i que pel fet de ser dones, no es van donar a conèixer o es van fins i tot amagar.

Us recomanem aquests articles:

http://lameva.barcelona.cat/bcnmetropolis/calaixera/reports/clandestines-i-insubmises-dones-i-ciencia-a-la-barcelona-moderna/

https://metode.cat/revistes-metode/monografics/dones-ciencia.html

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/ciencia_i_societat/dones_i_ciencia/dones_de_ciencia_i_historia/

I un exemple com el cas dramàtic de la científica Rosalind Franklin  http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_10/la-dama-ausente-rosalind-franklin.pdf


Per l’altra,  tot i els interessos i les vocacions de moltes noies per la ciència que han pogut estudiar, i que es demostra en el major nombre de dones, i bones notes, de les dones en els batxillerats científics i en les carreres de ciències;  són moltes menys les que arriben a fer carreres científiques d’alt nivell o que tenen responsabilitats o reconeixements.  Vegeu els articles següents:

Dones a la ciència, un sostre de vidre difícil de trencar
Només un 3% de dones han rebut un Premi Nobel de ciència
Només 2 de cada 10 càrrecs de direcció o càtedres estan ocupats per dones
A Catalunya, un 40% dels treballadors en el camp de la ciència són dones, una xifra lleugerament superior al global d'Espanya i força més que a Europa.  Aquestes, però, són unes xifres que han evolucionat en els últims 10 anys. I si ens fixem en el nivell professional, com més alt és el càrrec, molt menor és la presència femenina.

Si bé hi ha més noies que nois matriculats en una carrera científica, després veiem que treballant ja com a investigadores en universitats i centres públics de recerca són un 40% i només un 31% en empreses privades. Però és que només 2 de cada 10 càrrecs de direcció o càtedres estan ocupats per dones.
Aquest dissabte, per segon any, se celebra el Dia de la Dona i la Nena en la Ciència. És una iniciativa promoguda per l'ONU, que busca l'accés i la participació en igualtat de les dones en aquest camp, encara ple de dificultats, segons expliquen les mateixes científiques que s'hi han obert camí.
Amb més de cent anys d'història, només un 3% de dones han rebut un Premi Nobel de ciència. Trencar el sostre de vidre és un dels reptes pendents al món de la ciència.http://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2018/011-educacio-igualtat.html

https://www.ara.cat/suplements/ciencia/Dones-ciencia-menys-Einsteins-Curies_0_1904209590.html

Encara que això dels “dies de” sovint és una manera de passar sobre el tema, de cobrir l’expedient i no anar a fons, esperem que ens serveixi si més no per reflexionar sobre alguna cosa que no va a la nostra societat, i en aquest cas sobretot per a les dones.

AMPA Comunicació