Fer-se soci

 Per ser socis/es de l’AFA durant el proper curs, cal que empleneu el formulari d’inscripció i feu el pagament de la quota corresponent.

 

ATENCIÓ

No es considerarà presentada cap inscripció si no s’ha omplert

el formulari i realitzat el pagament corresponent.

  1. Ompliu el Formulari d'inscripció de soci (encara que fóssiu socis el curs passat).
  2. Pagament quota: 35€ per família és la quota de soci que inclou: agenda, carpeta, ús gratuït del servei de menjador, poder optar a fer ús d'un armariet i a participar en el projecte ECO-Passa'm... El pagament es pot realitzar fent una transferència amb remitent* al compte bancari de l'AFA: ES05-3140-0001-92-0014635000


MOLT IMPORTANT:


  • Posar com a remitent*, en qualsevol de les dues opcions de pagament: COGNOM1+COGNOM2+NOM+"SOCI 22-23" de l’alumne/a.
  • Ompliu el formulari d’inscripció de soci encara que fóssiu socis el curs passat.
  • En cas de tenir més d’un fill escolaritzat al centre, en el Formulari d’inscripció de soci, especifiqueu-los tots.
  • Guardar el comprovant de pagament fins a l’entrega de les agendes, carpetes i/o armariets.