Càpsules d'activitats i informacions que us poden interessar!

Informacions
Ajudeu els fills a fer un bon ús de les xarxes socials?

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/decaleg-pares-mares/enquesta-autoconeixement/enquesta/xarxes-socials
Propostes educatives


#aquiproubullying


Aquest mòdul formatiu està dissenyat com una activitat entre iguals. Respon a la metodologia de reflexió sobre l'acció i d'aprenentatge a partir de la pràctica i l'experiència compartida.

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/formacio-families/escola-pares-mares/aquiproubullying-modul-formatiu/introduccio/
Propostes culturals


Vuitanta anys dels bombardejos de Barcelona: volem la pau, no l'oblit.


Els dies 16, 17 i 18 de març de 1938 la població de Barcelona va patir un bombardeig ininterromput de l'aviació feixista italiana. Un complet programa d'activitats servirà per recordar els fets i reforçar el compromís de la ciutat amb la pau.

http://lameva.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/vuitanta-anys-dels-bombardejos-de-barcelona-volem-la-pau-no-loblit


El Maria Canals continua portant cua: a les estacions de Diagonal i Sagrada Família i La Pedrera


Fins al 23 de març hi ha un piano a disposició de tot el qui vulgui tocar-lo a l'intercanviador de metro de Diagonal i un altre vertical i transparent a l'estació de Sagrada Família. Dilluns 19 de març també se n'instal•larà un davant La Pedrera.

http://lameva.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/el-maria-canals-porta-cua-al-passeig-de-grzacia