Llibres curs 2021-2022


Llistat de llibres per al curs 2021-2022


Novetat 1r i 2n ESO:

Els professors del Departament s’han ofert a treballar indistintament amb la nova edició (la que hi ha a la llista)  i amb l’antiga (que s’utilitzava el curs passat).

Així doncs, podeu comprar el llibre nou de l’edició més recent o utilitzar un de 2a ma de l’edició antiga.

Trobareu tots els ISBN a la llista.

_______________________________________

 

ESO

El projecte ECO-PASSA'M està pensat pels alumnes dels cursos d'ESO. Si no us hi voleu adherir podeu

aconseguir els llibres a qualsevol llibreria, Wallapop...

Els alumnes de batxillerat tenen les opcions de l'Intermercat, Wallapop, comprar els llibres a qualsevol

llibreria... i estem treballant en una nova plataforma de compra de llibres de segona mà. Ja us anirem

informant.

També estem treballant en el llistat de llibres que estarà disponible en breu.


Document informatiu del projecte ECO-PASSA'M.


PROJECTE ECO-PASSA'M

- Quota d’adhesió  

El primer curs d’adhesió al projecte, cada alumne haurà de pagar la quota d’adhesió retornable (50€).

Aquesta quota és retornarà a l’alumne quan es doni de baixa del projecte i TORNI els llibres  ECO de l’Eco-Passa’m.  

La quota d’adhesió s’ha de pagar dins el termini establert al calendari de pagaments  (normalment

durant el mes de juny del curs anterior).  

La disponibilitat de lots és limitada i per tant no es garanteix que tot l’alumnat hi pugui accedir. 

La prioritat serà segons ordre de pagament de la quota d'adhesió i segons criteris organitzatius  (disponibilitat de lots).

Depenent de la disponibilitat de lots pot haver-hi una segona convocatòria d’adhesió al  projecte.

Formulari d'adhesió: https://forms.gle/KAMNxLWHmDJEh7u78

- Quota d’Eco-Passa’m  

Quadre resum de quotes d’Eco-Passa’m pel curs 2021-2022:Quota del curs segons primera llengua 


Alemany 

Anglès 

Francès 

1 ESO 

114,00 € 

129,00 € 

125,00 € 
Quota del curs segons primera llengua 


Alemany 

Anglès 

Francès 

2 ESO 

75,00 € 

90,00 € 

86,00 € 
Quota del curs segons primera llengua 
Alemany 


Anglès 


Francès 3 ESO 

86,00 € 

101,00 € 

97,00 € 
+ suplement segona llengua 


Alemany 


Anglès 


Francès 


Italià 


14,00 € 


10,00 € 


25,00 € 


18,00 €   


Quota del curs segons primera llengua 
Alemany 


Anglès 


Francès 4 ESO 

62,00 € 

66,00 € 

74,00 € 
+ suplement segona llengua i optatives 


Alemany 


Anglès 


Francès 

Italià Biologia i  

Geologia 

Física i  

Química


14,00 € 


10,00 € 


25,00 € 

18,00 € 23,00 € 

12,00 €