Llibres curs 2023-2024

BATXILLERAT

Els alumnes de batxillerat tenen les opcions de l'Intermercat, Wallapop, comprar els llibres a qualsevolllibreria...


ESO

El curs 2021-22 és va iniciar el projecte Eco-passa’men els cursos d’ESO, que és d'adhesió voluntària i exclusiva per alumnes 

socis de l’Afa per a les assignatures comunes i optatives. Cada lot inclou:

El Projecte Eco-Passa’m ofereix 70 lots per curs d’ESO amb tots els llibres de text i codis per a les assignatures comunes i optatives. Cada lot inclou:

Llibres ECO: reutilitzables i que es tornaran en acabar el curs

Llibres d’un sol ús: quaderns d'exercicis que seran nous i no es retornaran

Codis per activar les llicències digitals necessàries

Per participar en el projecte i gaudir de la cessió d’un lot Eco-Passa’m cal que:

• El primer any l’alumne s’ha d’adherir al projecte omplint el formulari d’adhesió i

reserva del lot i pagar la quota de 50€. Aquesta quota es paga només el primer curs

que es participa al programa i es retorna quan l’usuari torni els llibres l’últim curs en

que en formi part.

• Els següents cursos, els alumnes ja adherits han d’omplir el formulari de

continuïtat/baixa eco-passa’m de l’alumne.

• En tots els casos (nous i antics adherits) la família ha d’omplir el formulari d’alta de

soci i pagar la quota de família socia, de 35€/curs, i del lot eco-passa’m, segons curs

idiomes i optatives triats.

Pel curs 2022-23:

• Estan tancades les adhesions per alumnes de 2n i 3r perquè tots els lots estan

reservats per alumnes ja adherits.

• El formulari d’adhesió està obert pels alumnes de 4t fins exhaurir els lots disponibles

• Pels alumnes de 1r ESO el formulari d’adhesió i reserva s’obrirà el 6-7-2022. 

Els dies 5 o 6-9-2022 a la tarda, els alumnes hauran de passar per l’institut per recollir els lots. Només s’entregaran els 
reservats i pagats dins del termini establert 6 a 12-7-22.

Tota la informació detallada del projecte la trobareu al document:


Document informatiu del projecte ECO-PASSA'M.


Imports projecte ECO-PASSA'M

- Quota d’adhesió  

El primer curs d’adhesió al projecte, cada alumne haurà de pagar la quota d’adhesió retornable (50€).
Aquesta quota és retornarà a l’alumne quan es doni de baixa del projecte i TORNI els llibres ECO de l’Eco-Passa’m.

La quota d’adhesió s’ha de pagar dins el termini establert al calendari de pagaments
(normalment durant el mes de juny del curs anterior).La disponibilitat de lots és limitada i per tant no es
garanteix que tot l’alumnat hi pugui accedir.

La prioritat serà segons ordre de pagament de la quota d'adhesió i segons criteris organitzatius(disponibilitat de lots).

Depenent de la disponibilitat de lots pot haver-hi una segona convocatòria d’adhesió al projecte.

- Quota d’Eco-Passa’m  

Cada curs s’ha de pagar la quota d’Eco-Passa’m.

El preu de cada lot de l’Eco-Passa’m s’ha calculat amb el criteri següent:

● Llibres ECO (reutilitzables): aproximadament el 25% del PVP

● Llibres d’un sol ús (quaderns d’exercicis): preu amb un descompte variable, depèn de les editorials.

- Resum de preus 2023-2024  

Us incloem el quadre resum de quotes d’Eco-Passa’m pel curs 2023-2024: