Inscripció armariets

IMPORTANT!!!!

NO FEU MÉS PAGAMENTS D'ARMARIETS

Ja no hi ha armariets disponibles


Les dates de recollida d'agendes, carpetes i contractes d'armariets seran:

Dijous 6 de setembre de 17:00 a 19:00
Dimecres 12 de setembre de 17:00 a 19:00 


Us agrairíem que féssiu les inscripcions i pagaments a partir de l'1 de juliol ja que durant el mes de juny encara estem tancat el curs 2017/2018. Abans d'aquesta data no es revisaran les inscripcions.

Per llogar un armariet durant el proper curscal que empleneu el formulari d’inscripció i feu el pagament de la quota corresponent a l’opció escollida:


ATENCIÓ
No es considerarà presentada cap inscripció si no s’ha omplert
el formulari i realitzat el pagament corresponent.

S’assignaran els armariets per ordre de recepció del formulari i el pagament. Tindran prioritat les sol·licituds de famílies sòcies de l’AMPA, d’alumnes d’ESO i que comparteixin l’armariet. En cas de compartir l’armariet cal que un dels alumnes presenti la sol·licitud i especifiqui amb qui el compartirà i l’altre faci el pagament de la quota de soci i la inscripció en el formulari corresponent. 

Els armariets es lliuraran a principi de curs als alumnes, que hauran de signar un contracte de servei que delimita els termes d’ús correcte i que vincularà les dues parts que comparteixen armariet.
 1. Ompliu el Formulari de petició d’armariet (encara que en tinguéssiu un el curs passat).
 2. Opció de pagament 1:  80€ quota d’armariet per a NO socis. El pagament es realitza fent una transferència amb remitent* al compte bancari de l’AMPA:
  ES95-2100-3014-75-2200443528.
 3. Opció de pagament 2: 85€ quota de soci+armariet. El pagament es pot realitzar:
 1. Fent una trasferència amb remitent* al compte bancari de l'AMPA: ES95-2100-3014-75-2200443528.
 2. Fent un pagament als caixers automàtics de La Caixa”. Passos per fer-ho:
 • Seleccionar Pagaments i impostos
 • Seleccionar Pagaments sense codi de barres
 • Seleccionar Col-legis, matrícules, comunitats de veïns...
 • Seleccionar Amb codi dentitat
 • Introduir el codi dentitat 0365459 i seleccionar Continuar
 • Us apareixerà el nom del pagament: “Quota soci+taquilla, AMPA Jaume Balmes” i l’import: “85 euros, seleccioneu Continuar
 • Introduir remitent*nom, cognoms i curs de l’alumne/a
 • Acceptar el pagament


MOLT IMPORTANT:
 • Posar com a remitent*, en qualsevol de les dues opcions de pagament,el nom, cogno ms i curs de l’alumne/a.
 • Ompliu el formulari de petició d'armariet encara que en tinguéssiu el curs passat.
 • En cas que l'armariet es comparteixi posar el nom i cognoms de la persona amb qui es comparteix (també haurà de signar el contracte de lloguer).
 • Guardar el comprovant de pagament fins a l’entrega de les agendes, carpetes i/o armariets.
 • Si necessiteu un armariet addicional contacteu amb l’AMPA: ampa@jaumebalmes.net

Per saber el procès d'assignació que segueix l'Ampa podeu consultar-lo a la pàgina d'armariets.