Assemblea General Ordinària - dimarts 4 de desembre - 19:00h

RECORDEU:

Avui dimarts dia 4 de desembre celebrarem l'assemblea de la nostra / vostra associació.

Serà a les 19h al nostre institut en una aula per determinar.


Assemblea General Ordinària

                             
                Data: Dimarts 4 de desembre de 2018

Hora: 19.00 h.

Lloc: Aula per determinar
ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Nous projectes de l’institut per part de l’equip directiu.

3. Renovació de càrrecs de la junta

4. Repàs de l’informe de gestió (Memòria) del curs 2017/18

5. Propostes d’actuació per al curs 2018/19

6. Balanç econòmic del curs 2017/18 i Pressupost del curs 2018/19

7. Precs i preguntes
Us hi esperem!!!!Junta de l'AMPA