El Dominical - La situació de l’educació "pública"


Bon diumenge!

Aquests últims dies han sortit unes notícies als mitjans que totes juntes ens han de fer pensar en quina és la situació de l’educació pública. 

Per una banda, la notícia sobre la distribució de les aportacions de la Generalitat a les escoles concertades de l’OPUS. Escoles de vocació religiosa (adoctrinament?), amb segregació d’alumnes per raó de gènere i d’elevat estatus econòmic del seu alumnat.Per altra banda, la filtració dels resultats de les proves de competència de primària que va fer el País amb el titular “Els mals resultats acadèmics castiguen els barris pobres de Barcelona” Les escoles públiques de la ciutat amb pitjors qualificacions en les proves de sisè de primària coincideixen amb centres complexos i amb molts alumnes amb ajudes.


Amb aquesta filtració només de les dades de l’escola pública, i el tractament que en fa l’article, no s’ajuda a la valorització de la tasca de l’escola pública.

Finalment, el conflicte d’acords, interessos o voluntats a l’hora de decidir el nou centre Angeleta Ferrer: http://lameva.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/linstitut-angeleta-ferrer-inicia-els-trzamits-per-la-sevaÉs a dir, l’escola pública no acaba d’anar bé, ens “barallem” per poder tenir uns centres de qualitat i innovadors per a tothom (uns recursos públics), no només per a uns quants; i posen un gran volum de diners a uns centres que de públics no en tenen res.

Per postres, ara es volen carregar la política d’immersió lingüística que ha estat una eina clau de cohesió social a Catalunya http://diarieducacio.cat/mestres-regiren-contra-idea-govern-espanyol-dintroduir-casella-castella/

http://diarieducacio.cat/immersio-linguistica-problema/  “un intent de segregació per motiu lingüístic que faria crear ciutadans de primera i de segona, és a dir, generar un problema on no hi és; fet gens desitjable en una societat avançada.”

Com en altres àmbits estem en un moment de retallada de drets: d’expressió, de l’habitatge, de la salut, etc. Però cal que treballem per defensar un dels drets fonamentals de qualsevol societat: l’educació. L’educació és la clau per a la cohesió social i l’instrument per evitar les desigualtats socials i culturals.

Una vegada més:


AMPA Comunicació