El Dominical - La confiança s’ha de construir: ‘Escola, famílies i comunitat’

Un article recent al “Diari de l’educació” parlava sobre la implicació de les famílies a l’aula.
http://diarieducacio.cat/implicacio-families-laula-millora-nivell-academic-clima-escolar/Ens va semblar molt interessant i l’experiència que s’hi explica és ben il·lustrativa. Però quan pensem en l’etapa de secundària potser ens costa veure o trobar aquesta implicació, si no és a través de l’AMPA.

El llibre que s’ha presentat fa pocs dies (i del que també se’n parla al Diari de l’Educació), ‘Escola, famílies i comunitat’, de Jordi Collet i Antoni Tort, tots dos professors de la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic ens pot ajudar a pensar-hi .

El llibre insisteix entre altres coses en la necessitat que el centres coneguin les persones i el territori, les famílies i la comunitat, per poder adaptar-se a les característiques i necessitats de l’alumnat, i evitar aplicar només uns ensenyaments estandarditzats, que no tenen en compte la diversitat dels alumnes, famílies o contextos socioculturals. Explica també com connectar amb els diferents tipus de famílies, en relació al centre: les “visibles, les invisibles i les hiperinvisibles”. També parla de la necessitat de trobar espais, més en enllà dels establerts (AMPA, Consell Escolar, primera -i única?-  reunió de curs, tutories, etc) perquè la comunitat educativa i les famílies es trobi, i comparteixin, no només des d’una posició de donar informació i rebre-la.

Us deixem algunes reflexions que van sortir en la presentació que es va fer del llibre
http://diarieducacio.cat/blogs/redaccio/2017/05/18/confianca-sha-construir-presentacio-llibre-escola-families-comunitat/

“Per educar avui és imprescindible un treball en xarxa corresponsable entre famílies, docents i comunitat”. 

 “La confiança entre l’escola i les famílies no s’ha de donar per descomptada, sinó que s’ha de construir”. “Els docents tenen la sensació que les famílies els qüestionen, però quan els preguntes a elles el 80% estan molt satisfetes”

“Les famílies no volem dir als docents què han de fer, el que volem és simplement participar”.

“Hem de buscar espais perquè les famílies coneguin les innovacions que es fan a l’aula, sinó la participació seguirà sent epidèrmica”.“Per les famílies, l’aula és una caixa negra, no saben què hi passa”.

Ja veieu que tots, centres i famílies, tenim feina a fer.

Bon diumenge,Equip de l’AMPA