Assemblea General Ordinària de l’ AMPA

Benvolgudes famílies de l'IES Jaume Balmes.

Us convoquem a l'Assemblea General Ordinària de l’ AMPA, que es celebrarà en
ÚNICA CONVOCATÒRIA.

Data: Dijous 1 de desembre de 2016
Hora: 19.00 h.
Lloc: Aula 33 (3er pis) de l'institut.


ORDRE DEL DIA
 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  Acta de l'assamblea del curs passat (2015-2016)
 2. Votació i ratificació dels canvis en la junta.
 3. Ràpid repas de l’informe de gestió (Memòria) del curs 2015/16
 4. Balanç econòmic del curs 2015/16 i Pressupost del curs 2016/17
 5. Informació del funcionament de les activitats de l’AMPA en el curs 2016/17:
  armariets, activitats extraescolars, menjador,....
 6. Noves propostes d’actuació
 7. Precs i preguntes.
Us preguem la màxima puntualitat i assitència

Esther Mestres
Secretària en funcions