El Dominical - Infants i Adolescents i les Xarxes


Bon dominical!

Avui els dos articles que us proposem parlen dels infants i adolescents i les xarxes. 
El primer ens explica l’evolució de la utilització de les xarxes per part dels adolescents, donant unes claus sobre els motius dels canvis. Molt interessant!

L’altre potser més pensat per als infants però també aplicable als joves adolescents, són 10 consells simples i clars per controlar la dependència a les xarxes.

Adolescentes e Internet: la muerte de la web 2.0

Deu consells per evitar la dependència dels infants a les pantalles