Nova informació extraescolar Iniciació a la programació

Hi ha hagut canvis l'extraescolar d'Iniciació a la programació. L'activitat es realitzarà:

Dijous de 15:00 a 16:00

Preu: 25 euros al mes, 75 al trimestre


L'activitat consistirà en iniciar-se en la programació en llenguatge Phyton en un entorn virtual on es controla un robot. Cap a finals de curs es farà programació sobre un robot real.

Si esteu interessats en realitzar-la envieu un correu a l'Ampa: ampa@jaumebalmes.net.
Per poder tirar-la endavant cal que hi hagi un mínim de 7 alumnes inscrits.

Informar-vos que les activitats de Hip-hop i escacs NO han sortit per falta d'inscripcions.